VEX

VEX Robotics jest wiodącym dostawcą edukacyjnych produktów
z zakresu robotyki dla szkół, uniwersytetów i zespołów robotyki na całym świecie.

Linie produktów VEX 123 , VEX GO , VEX IQ , VEX EXP i VEX V5 obejmują wszystkie poziomy edukacji dzięki dostępnym, skalowalnym i niedrogim rozwiązaniom STEM.

Oprócz nauki zasad inżynierii VEX Robotics zachęca do kreatywności, pracy zespołowej, przywództwa i rozwiązywania problemów w grupach.
Pozwala również nauczycielom na łatwe dostosowywanie projektów do poziomu umiejętności uczniów, aby ich inspirować i przygotować ich do rozwiązywania problemów z zakresu STEM.

Nasze oprogramowanie do robotyki ma ponad 1,6 miliona instalacji na całym świecie.

Nauka Stem
w Twojej klasie

Robotyka to nie tylko przyszłość, to także teraźniejszość.

Zapoznając studentów z programowaniem, czujnikami i automatyzacją, doskonalą oni umiejętności krytycznego myślenia, które jesy potrzebne do odniesienia sukcesu zarówno na rynku pracy w XXI wieku, jak i w życiu codziennym.
VEX jest zaangażowany w rozwój edukacji w zakresie robotyki. Jako lider w STEM, ułatwiaja wdrażanie i jest Twoim partnerem na tej drodze!

Robotyka edukacyjna

Robotyka edukacyjna daje uczniom poczucie
odpowiedzialności poza sama nauką

Umożliwienie uczniom dokonywania wyborów może zwiększyć ich zaangażowanie i motywację orazpozwolić im wykorzystać mocne strony. Robotyka edukacyjna pomaga uczniom w rozwoju wielu umiejętności, w tym niezależności, ale też wręcz przeciwnie integracji z grupą.
Autonomia: Uczniowie są bardziej samodzielni , gdy rozumieją zadanie, szczególnie jeśli jest ono zgodne z ich zainteresowaniami.
Kompetencja: Uczniowie czują się kompetentni, gdy maja wiedzę, co zrobić, aby odnieść sukces i wierzą, że mogą sprostać wyzwaniom.

Rekord Guinessa® za Największe Zawody w Robotyce.

2 400 Zespołów
1 000 000 Uczniów rocznie
60+ Reprezentacji różnych krajów
22 000 Szkół